(Evangelisk Alliance-Bedeugegudstjeneste sammen med sognemenigheden)